Belépés

 
PhD programok

A Doktori Iskola PhD programonként hirdet meg kutatási témákat és tantárgyakat.

A képzésre jelentkező hallgató képzési és kutatási programját egyedileg állítja össze, amely programokat a témavezető és a PhD program vezetőjének közös előterjesztése alapján hagy jóvá a Doktori Iskola Tanácsa, figyelembe véve az Egyetemi Kreditrendeletben rögzített feltételeket. A hallgatóknak a Doktori Iskola két kötelező tárgyat ír elő, amely kiegészül az egyes programok szerint előírt harmadik kötelező tárggyal. A további ajánlott tárgyak a jelölt kutatási témájának megfelelően kerülnek meghatározásra a Doktori programok listájáról, a témavezető és a kutató műhely iránymutatásával. A szabadon választott tantárgyak a Doktori Iskola vagy a SZIE más Doktori Iskoláinak bármely programjából választhatók. Amennyiben a jelölt témája indokolja, más hazai vagy akár külföldi egyetemek releváns doktori kurzusainak felvételét is támogatjuk, amelynek feltétele a témavezető ajánlása és a fogadó intézmény igazolása a tárgy teljesítéséről.

Az egyes PhD programok a következők:

  1. Agrokémia, környezeti kémia és technológiák
  2. Környezet-, és tájgazdálkodás
  3. Környezetbiológia és környezetbiztonság
  4. Talajtan

KTDI titkár